Na dálnici D4 u Staré Huti na Dobříšsku pokračujeme druhým rokem s úplnou rekonstrukcí mostů s evidenčními čísly 4-020..1 a 4-020..2 nad přepadem Huťského rybníka.

Oba sousedící mosty jsme zcela rozebrali a na jejich základech stavíme nové, modernější a širší. Zatímco loni jsme úspěšně dokončili rekonstrukci levého mostu ve směru na Prahu, letos opravujeme přilehlý most v opačném směru, na Příbram.

V tuto chvíli už celá mostní konstrukce stojí, vážou se ocelové výztuže a připravujeme betonáž mostovky. Proti původnímu stavu dochází ke změně konstrukce z prefabrikované na monolitickou. Kvůli lepší statice jsme také upravili poměr a rozpětí polí mostů. Původní rozpětí bylo 18+18+18 metrů, nově je to 16+24+16 metrů.

Realizaci stavby si vyžádal špatný stav starých mostů vybudovaných v osmdesátých letech minulého století. Vlivem nefunkčního izolačního systému do mostní konstrukce zatékalo a ložiska tak podléhala korozi, obnažené byly výztuže a diagnostikou byly zjištěny i další vady. Právě proto bylo rozhodnuto o demolici obou mostů a výstavbě nových.

Na D4 u Staré Huti mezi 29. a 28,5. km stále platí dopravní omezení. Veškerá doprava je vedena po loni postaveném novém mostě, a to v režimu 1+1, tedy jedním jízdním pruhem v každém směru, přičemž rychlost je v těchto místech snížena na maximálně 80 km/h.

Oba dálniční mosty na D4 u Staré Huti staví společnost EDIKT a.s. za 69,7 mil. korun bez DPH. Předpokládaný termín dokončení je během října letošního roku.

Print Friendly, PDF & Email