Už zítra ve středu 2. 8. 2023 zahajujeme úplnou rekonstrukci mostu s evidenčním číslem 12-014 přes potok Bušinec u Českého Brodu. Denně po něm projede podle posledního sčítání dopravy více než 10 tisíc vozidel. Práce máme naplánovány na příští čtyři měsíce.

Zatímco spodní stavba je v uspokojivém stavu, diagnostika prokázala špatný stav nosné konstrukce. Současný stav objektu nelze zlepšit standardní údržbou, část mostního svršku je už totiž za svou životností. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o komplexní rekonstrukci.

Už od zítřka tedy začneme starý most po částech rozebírat a na jeho místě stavět nový. Za tím účelem jsme vybudovali v místě prací, přes potok Bušinec, souběžné mostní provizorium, po kterém bude vedena veškerá doprava v režimu 1+1, jedním jízdním pruhem v každém směru, rychlostí maximálně 30 km/h.

Zhotovitelem je společnost STRABAG a.s., která se zavázala k provedení prací za 21,38 mil. korun bez DPH. Kompletně zrekonstruovaný most přes potok Bušinec na silnici I/12 u Českého Brodu máme v plánu uvést do plného provozu začátkem prosince letošního roku.

Print Friendly, PDF & Email