Pokládkou hydroizolačních vrstev pokračují práce na rekonstruovaném mostě přes říčku Vrchlici u Kutné Hory. Vedle toho proběhly testy vybetonované mostovky.

Jde o most s evidenčním číslem 2-016 na vytížené silnici I/2, která spojuje kutnohorskou místní část Malín se sousedním městysem Nové Dvory. Z původního mostu, který jsme kvůli jeho špatnému technickému stavu letos v lednu zbourali, zůstaly pouze pilotové základy a na nich postupně budujeme nový, odolnější most.

Minulý měsíc byla provedena betonáž mostovky a opakované tlakové zkoušky potvrdily požadovanou pevnost betonu. V těchto dnech probíhá pokládka hydroizolačních vrstev.

Motoristé místem stavby jezdí s omezením, po mostním provizoriu jedním pruhem v každém směru, rychlostí sníženou na maximálně 20 km/h.

Jde o už druhým rokem modernizovaný úsek silnice I/2 na trase Malín – Nové Dvory dlouhý 1,3 kilometru. Práce zahrnují výměnu asfaltového povrchu na průtahu Malínem, na větvích mimoúrovňové křižovatky s komunikací I/38, opravujeme odvodnění a dva mosty. Kromě toho přes říčku Vrchlici, máme v plánu opravit i přilehlý most s evidenčním číslem 2-014 nad silnicí I/38. Zde půjde pouze o odfrézování starých asfaltových vrstev a položení nových.

Zhotovitelem je společnost M-Silnice a.s., která práce provádí za smluvených 77,3 mil. korun bez DPH. Celý zrekonstruovaný úsek komunikace I/2 mezi Malínem a Novými Dvory, včetně dvou opravených mostů, máme v plánu uvést do úplného provozu do konce srpna letošního roku.

Print Friendly, PDF & Email