Už ve čtvrtek 17. srpna zahajujeme plánovanou rekonstrukci průtahu Miličína na Benešovsku, silnice I/3. Práce máme naplánovány na 75 kalendářních dní a vyžádají si omezení provozu.

V první řadě hodláme zcela vyměnit asfaltový povrch na přibližně 300 metrech silnice vedoucí skrze Miličín, protože celý úsek vykazuje množství závad. Povrch je zasažený kavernami i ztrátou asfaltového tmelu, místy se vyskytuje hloubková koroze. Vozovka je navíc poznamenaná častými lokálními vysprávkami, proto ji odfrézujeme a povrch v celém úseku vyměníme za nový.

Jedná se o společnou investiční akci s městem Miličín, která bude řešit také dva nové přechody pro chodce a zklidnění dopravy na vjezdu do města pomocí vybočovacího ostrůvku. Kromě toho vznikne na jižní straně Miličína nový odbočovací pruh v křižovatce s místní komunikací. Dojde také k úpravě systému odvodnění, úpravě chodníků podél silnice i stávajících sjezdů (chodníkových přejezdů). Zároveň dojde k rekonstrukci veřejného osvětlení, dopravního značení a zádržných a vodících prvků. Naší snahou je, aby po uvedení zrekonstruovaného úseku do provozu došlo ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy.

Vozovku, po které denně projede na 15 tisíc aut, budeme opravovat vždy po polovinách, a to ve čtyřech navazujících etapách, během kterých bude provoz místem stavby veden kyvadlově. V denních hodinách ho budou usměrňovat speciálně proškolení pracovníci, v nočních hodinách pak budou na místě fungovat semafory.

Zhotovitelem vybraným v rámci veřejné soutěže je společnost STRABAG a.s., která opravu průtahu Miličína provede za smluvených 22,90 mil. korun bez DPH. Celý zrekonstruovaný úsek silnice I/3 máme v plánu uvést do plné provozu v listopadu letošního roku.

Print Friendly, PDF & Email