Už druhým měsícem připravujeme v Doubravčanech na Kolínsku úplnou rekonstrukci mostu na silnici I/2. Práce se zatím soustřeďovaly na budování mostního provizoria, které bude sloužit dočasně jako náhrada za most, který budeme rekonstruovat.

Jedná se o most s evidenčním číslem 2-006 přes Vavřinecký potok známý také jako Výrovka. Denně po něm projede na této vytížené trase mezi Prahou a Kutnou Horou na 5 tisíc vozidel. Podle provedené diagnostiky a statického posudku je most už na konci své životnosti. Jak jeho nosná konstrukce, tak i spodní stavba jsou ve špatném stavu. Navíc je tento úsek silnice I/2 zvažován jako trasa přepravy nadměrných nákladů a to znamená, že podle evropských pravidel musí být zatížitelnost mostu minimálně 300 tun. Plánovanou rekonstrukcí jí hodláme docílit.

Proto bylo rozhodnuto o demolici stávajícího mostu, na jehož místě postavíme nový, širší a s násobně vyšší zatížitelností. V tuto chvíli jsme v Doubravčanech přes Výrovku dokončili mostní provizorium, jehož součástí bude i lávka pro pěší. Už od zítřka soboty 12. srpna sem chceme převést veškerý provoz a to tak, že doprava zde bude řízena kyvadlově, světelnou signalizací.

Zhotovitelem je společnost VIAMONT Servis a.s., která se zavázala k provedení prací za 23,06 mil. korun bez DPH. Předpokládaný termín dokončení nového mostu na silnici I/2 v Doubravčanech je v druhé polovině prosince letošního roku, kdy bychom ho chtěli uvést do úplného provozu.

Print Friendly, PDF & Email