Už druhou stavební sezonu pokračujeme s rozsáhlými opravami na dálnici D10 v km 28,865 – 29,630 u Benátek nad Jizerou – Kbel. Dokončení akce plánujeme v následujících týdnech.

V současné době probíhá montáž protihlukových stěn a zbylých konstrukčních vrstev. Následovat bude pokládka asfaltových vrstev a dokončovací práce, které spočívají v realizaci krajnic a montáži svodidel. Nakonec vše završí vyměněna svodidel ve středním dělícím pásu.

Opravy na D10 v km 28,865 – 29,630 u městské části Kbel navazují časově i místně na ukončenou výměnu povrchu vozovky v úseku Benátky nad Jizerou – Tuřice. Hlavním cílem stavební akce je rekonstrukce stávajících protihlukových stěn v délce 236 metrů vlevo ve směru na Prahu a v délce 510 metrů vpravo ve směru na Liberec. Kromě toho budujeme po obou stranách dotčeného úseku dalších 168 metrů nové protihlukové stěny, rekonstruujeme systém odvodnění, jeden most, vyměňujeme svodidla a pokládáme nový asfaltový koberec.

Provoz v místě prací je omezen a vede v režimu 2+1/1 rychlostí sníženou na maximálně 80 km/h.

Zhotovitelem vybraným na základě veřejné soutěže je společnost Metrostav Infrastructure a.s., která provádí práce za smluvenou částku 93,77 mil. korun bez DPH. Předpokládané dokončení rekonstrukce protihlukové stěny, odvodnění a vozovky na dálnici D10 u Benátek nad Jizerou – Kbel a uvedení celého úseku do plného provozu je koncem tohoto měsíce.

Print Friendly, PDF & Email