Dnešním dnem se naplno rozjela oprava silnice I/3 na průtahu Miličína na Benešovsku. Za pouhých 75 kalendářních dnů je v plánu nejen opravit povrch, ale zároveň cestu přes město udělat pro všechny účastníky silničního provozu, chodce nevyjímaje, mnohem bezpečnější.

Veškeré práce jsou rozvrženy do čtyř etap, z toho první dvě začínají na obou koncích Miličína. Právě na příjezdu do města ve směru od Tábora i ve směru od Benešova vybudujeme vybočovací ostrůvky a také dva nové přechody pro chodce. Kromě toho vznikne na jižní straně Miličína nový odbočovací pruh v křižovatce s místní komunikací

Po vytvoření nových prvků k docílení větší bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, dojde řada na úsek silnice I/3, která vede přímo městem. Jedná se o přibližně 500 metrů vozovky, která je poznamenaná hloubkovou korozí a častými vysprávkami, proto je nutné ji odfrézovat a položit nový asfaltový koberec. Přibližně Odfrézujeme asi 3 tisíce tun recyklátu a přibližně stejné množství asfaltové směsi vrátíme zpět do vozovky.

Průtah Miličína, po kterém projede každý den podle posledního sčítání dopravy na 17 tisíc aut, z toho z jedné pětiny jde o kamiony, bude opravovaná vždy po polovinách. Provoz místem stavby je veden kyvadlově. V denních hodinách ho usměrňují speciálně proškolení pracovníci, v nočních hodinách pak tady fungují semafory.

Jedná se o společnou investiční akci s městem Miličín. To má v plánu souběžně s prací na vozovce upravovat chodníky a stávající chodníkové přejezdy ze silnice k budovám. Vedle toho dojde i na opravu veřejného osvětlení podél silnice a dopravního značení.

Zhotovitelem vybraným na základě veřejné soutěže je společnost STRABAG a.s., která opravu komunikace provede za smluvených 22,90 mil. Kč. Předpokládaný termín uvedení průtahu Miličína do plného provozu je v listopadu.

Print Friendly, PDF & Email