Rozsáhlá oprava komunikace I/2 mezi Mukařovem a Kozojedy spěje po čtyřech měsících do závěrečné etapy. Zbývá dodělat přibližně kilometr poloviny vozovky.

Ta nejintenzivnější činnost se v těchto dnech odehrává mezi Vyžlovkou a Louňovicemi. Právě zde zbývá odfrézovat ještě asi kilometr poloviny staré vozovky a položit nové asfaltové souvrství. Vedle toho dosypáváme krajnice a dokončujeme práce na propustcích.

Celý rekonstruovaný úsek silnice I/2, kterým denně projede na 11 tisíc vozidel, má délku bezmála 4,5 kilometru. Kromě výměny asfaltového povrchu je předmětem rekonstrukce i celková oprava systému odvodnění, betonování zálivů na zastávkách městské hromadné dopravy, výměna svodidel a obnova svislého i vodorovného dopravního značení.

Místem prací, aktuálně mezi Vyžlovkou a Louňovicemi, je doprava řízena kyvadlově. V denních hodinách pracovníky, kteří provoz usměrňují, v nočních hodinách pak světelnou signalizací.

Dokončení akce a uvedení celého rekonstruovaného úseku silnice I/2 mezi Mukařovem a Kozojedy máme v plánu začátkem září. Zhotovitelem je společnost PORR a.s., která provádí práce za 91,88 mil. Kč.

Print Friendly, PDF & Email