V Doubravčanech na Kolínsku jsme právě dokončili demolici starého mostu přes Vavřinecký potok na silnici I/2. Na základech, které po něm zůstaly, teď postupně vybudujeme most nový.

Poté, co jsme starou nosnou část mostu evidenční číslo 2-006 zbourali, bude následovat bednění nosné konstrukce na stávajících opěrách, které budou zpevněny monolitickým prahem.

Úplnou rekonstrukci si vyžádal již nevyhovující stav mostu. Každý den po něm projede podle posledního sčítání dopravy na 4,5 tisíce vozidel, přibližně z jedné čtvrtiny jde o nákladní auta a kamiony. Tento úsek silnice I/2 je navíc zvažován jako trasa přepravy nadměrných nákladů a to znamená, že podle evropských pravidel musí být zatížitelnost mostu minimálně 300 tun. Právě touto rekonstrukcí jí hodláme docílit.

Veškerá doprava je místem výstavby vedena po mostním provizoriu a je řízena kyvadlově, semafory. Součástí této dočasné stavby je i lávka pro pěší.

Zhotovitelem je společnost VIAMONT Servis a.s., která se zavázala k provedení prací za 23,06 mil. korun. Předpokládaný termín dokončení nového mostu v Doubravčanech je v druhé polovině prosince letošního roku, kdy bychom ho chtěli uvést do úplného provozu.

Print Friendly, PDF & Email