Už v pondělí 18. září 2023 začínáme s rozsáhlými opravami silnice I/16 mezi obcemi Obrubce a Obruby na Mladoboleslavsku. Práce si vyžádají dopravní omezení.

Oprava bude provedena v celkové délce 2355 m, od začátku obce Obrubce ve směru od Mladé Boleslavi až za křižovatku silnice I/16 s místní komunikací propojující Obruby s Rohatskem. Z velké části se bude jednat o výměnu asfaltové směsi v obrusné, ložní a podkladní vrstvě.

Součástí rekonstruovaného úseku bude i problémové místo na začátku obce Obrubce, kde dochází k opakovaným propadům a poruchám komunikace. V tomto místě bude kompletně vyměněna stávající konstrukce vozovky a týkat se to bude i podloží v celkové tloušťce 1,0 m.

Vedle toho dojde k výměně svislého dopravního značení, rekonstrukci systému odvodnění, povrchu autobusových zálivů a obnově vodorovného dopravního značení.

V místě prací bude doprava řízena kyvadlově, v nočních hodinách semafory a přes den mezi 6. až 19. hodinou pak speciálně proškolenými pracovníky. Případnou tvorbu kolon v dopravních špičkách tak bude možné účinně eliminovat.

Zhotovitelem je společnost SILNICE ČÁSLAV s.r.o., která práce provede za smluvených 40,75 mil. Kč bez DPH. Opravu silnice I/16 mezi obcemi Obrubce a Obruby plánujeme dokončit za 2,5 měsíce a začátkem prosince uvést opravený úsek do plného provozu.

Print Friendly, PDF & Email