Už příští týden v úterý 19. září 2023 zahajujeme výstavbu protihlukové stěny u někdejší části dálnice D1 v Praze – Šeberově. Provoz na nejvýznamnější dopravní tepně republiky to omezí na pouhých 40 dní.

Naším záměrem je vybudovat protihlukovou stěnu podél úseku dálnice D1, který byl počátkem tohoto roku převeden do správy hl. m. Prahy. Místem výstavby je 2. až 3. kilometr vpravo, ve směru na Brno. Celková délka bariéry proti hluku bude více než třičtvrtě kilometru, přesně 860 m. Tyčit se bude do výšky tří metrů nad úrovní vozovky. Opatřena bude 6 únikovými východy, které v ní budou umístěny vždy po cca 140 metrech. Vedle samotné protihlukové stěny budeme budovat i schodiště k ní a rovněž systém odvodnění.

Výstavbu protihlukového opatření si vynutila hygienická měření, která prokázala nadměrný hluk z dopravy v oblasti. Denně po dálnici D1 projede těmito místy podle posledního sčítání dopravy více než 80 tisíc vozidel, z toho přibližně jednu čtvrtinu tvoří nákladní auta a kamiony. Hlavním smyslem nové stavby tedy bude ochránit od škodlivého hluku především obyvatele Prahy – Šeberova, ale i přilehlých městských částí.

V první fázi dojde na přípravu plochy pro výstavbu protihlukové stěny. Bude nutné demontovat stávající zařízení, jako například svodidla u dálnice, dále rozebrat chodník, odstranit zábradlí i oplocení. Právě během těchto prací dojde na omezení dopravy na dálnici D1 na 40 dní. Od 21.9. do 29.10. bude v místě výstavby mezi 2. a 3. kilometrem veden provoz třemi zúženými pruhy v každém směru a rychlostí sníženou na maximálně 80 km/h.

Zhotovitelem je společnost M-Silnice a.s., která protihlukovou stěnu postaví za 27,4 mil. Kč bez DPH. Dokončení stavby plánujeme v únoru příštího roku.

 

Print Friendly, PDF & Email