Jde o most na dálnici D4 s evidenčním číslem D4-019..1 u Voznice, přes Voznický potok, ve směru na Strakonice. Jeho opravu zahajujeme v pátek 29.9. a potrvá přibližně měsíc a půl. V místě prací dojde k omezení dopravy.

Jedná se o havarijní opravu mostních závěrů nad opěrami OP1 a OP8 pravé poloviny dálnice D4 ve směru Strakonice, v km 24,450 až 24,700. Stávající mostní závěry z roku 2000 jsou ve špatném stavu a jsou provizorně překryty ocelovými deskami, které vytvářejí nízké příčné prahy ve vozovce a výrazně tak snižují komfort průjezdu po dálnici.

Výměna mostních závěrů proběhne ve třech etapách, kdy v prvních dvou bude doprava vedena jedním jízdním pruhem ve směru na Strakonice. Závěrečná třetí etapa pak bude umožňovat vedení dopravy ve dvou pomocných jízdních pruzích. Během vše těchto etap bude v exitu 24 (Voznice) uzavřen nájezd na pravý jízdní pruh dálnice směr Strakonice. Objízdná trasa bude vedena po silnici III/11628 na exit 27 (Dobříš), kde bude možné na dálnici najet. Rychlost v místě prací bude snížena na 80 km/h maximálně.

Zhotovitelem je sdružení společností HOBST a.s. a CIRMON s.r.o., které havarijní opravu mostních závěru na dálničním mostu u Voznice provede za 8,9 mil. Kč bez DPH. Dokončení akce a uvedení opraveného mostu do úplného provozu plánujeme v půlce listopadu.

Print Friendly, PDF & Email