V pátek 29.9. zahajujeme víkendovou opravu havarijního stavu vozovky dálnice D5 u Třebonic. Potrvá pouze 48 hodin.

Jedná se o opravu asfaltové hutněné vrstvy v pomalém i rychlém jízdním pruhu na 0 km dálnice D5 na příjezdu do Prahy, konkrétně v místě sjezdové větve na dálnici D0 mimoúrovňové křižovatky Třebonice. Celková délka úseku, na kterém vyměníme obrusnou, ložnou i podkladní vrstvu, je cca 50 m.

Vozovka je v těchto místech ve špatném stavu, vyskytují se v ní rozvětvené trhliny i propady, především v pravém jízdním pruhu. Její rekonstrukce nebyla zahrnuta do opravy hlavní trasy uskutečněné v roce 2011 (km 3,7 – 0 vlevo), z důvodu složitého dopravně inženýrského opatření, tedy komplikovaného omezení provozu. Nyní lze tuto opravu provést za pouhých 48 hod. a to konkrétně od pátku 29.9. 10:00 hod. do neděle 1.10. 10:00 hod.

V místě opravy, v prostoru mimoúrovňové křižovatky Třebonice, dojde na dálnici D5 k omezení dopravy. Na příjezdu do Prahy bude vedena pouze jedním, odbočovacím jízdním pruhem, přičemž rychlost bude snížena na 80 km/h maximálně. V opačném směru, na Rudnou, zůstane zachována v plném rozsahu.

V pondělí 2.10. již bude provoz po lokální havarijní opravě vozovky dálnice D5 u Třebonic plně obnoven.

 

Print Friendly, PDF & Email