Frézováním započala plánovaná rekonstrukce hlavního silničního tahu I/16 mezi Mladou Boleslaví a Jičínem. Naším záměrem je opravit bezmála 2,5 km vozovky od obce Obruby až po sousední obec Obrubce. Denně tudy projede na 12 tisíc vozidel, z toho přibližně 18% tvoří nákladní auta a kamiony.

Jako první přišel na řadu jízdní pás ve směru na Mladou Boleslav, mezi lesem u Obrub až po železniční přejezd, kde došlo k odfrézování starého asfaltového souvrství.

Smyslem celé rekonstrukce je z velké části výměna asfaltové směsi v obrusné, ložní a podkladní vrstvě. Celková délka opravovaného úseku je přesně 2355 metrů, od začátku obce Obrubce ve směru od Mladé Boleslavi až za křižovatku silnice I/16 s místní komunikací propojující Obruby s Rohatskem. Práce se dotknou i problémového místa na začátku obce Obrubce, kde dochází k opakovaným propadům a poruchám komunikace. Tady bude kompletně vyměněna stávající konstrukce vozovky a týkat se to bude i podloží v celkové tloušťce 1 metr.

Vedle toho dojde k opravě systému odvodnění, vyčištění stávajících propustků a vpustí, doplnění krajnic a obnově vodorovného dopravního značení.

V místě prací je doprava řízena kyvadlově, v nočních hodinách semafory, přes den pak speciálně proškolenými pracovníky.

Zhotovitelem je společnost SILNICE ČÁSLAV s.r.o., která práce provede za smluvených 40,75 mil. Kč bez DPH a v termínu stanoveném harmonogramem na 128 dní.

Print Friendly, PDF & Email