Se začátkem října zahajujeme výstavbu protihlukové stěny podél někdejšího úseku dálnice D1 v Praze, v lokalitě Formanská. Už od zítřka, soboty 7. října, to ovlivní provoz na nejvýznamnější dopravní tepně republiky.

Protihluková stěna bude vystavěna podél někdejší části D1, která byla letos předána do správy hlavního města Prahy a patří k těm nejzatíženějším v celé ČR. Jde konkrétně o 4. – 3. kilometr komunikace, na příjezdu do Prahy ve směru od Brna vpravo, mezi odpočívkou a zemním valem. Denně tudy projede na 80 tisíc vozidel, z toho přibližně 20% tvoří nákladní auta a kamiony. Hygienická měření zde prokázala nadlimitní hluk z dopravy, proto bylo rozhodnuto o stavbě, jejímž hlavním účelem bude ochránit obyvatele lokality Formanská před škodlivým hlukem.

Protihluková stěna bude 928 metrů dlouhá, 4,5 metru vysoká a bude opatřena sedmi únikovými východy. Poskládaná bude z větší části z betonových prefabrikátů, doplněná o průhledné panely z tvrzeného plexiskla.

Stavba si vyžádá omezení provozu, který na příjezdu do Prahy bude veden třemi zúženými jízdními pruhy, z nichž dva budou mít šířku 3,25 m a jeden 2,75 m. Rychlost bude v tomto místě snížena na maximálně 80 km/h.

Zhotovitelem je společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, která protihlukovou stěnu postaví za 51,50 mil. Kč bez DPH. Termín dokončení stavby je stanoven harmonogramem na druhou půlku ledna příštího roku.

Print Friendly, PDF & Email