Od Ministerstva dopravy jsme získali stavební povolení na přestavbu další části silnice I/7 na plnohodnotnou dálnici D7. Jde o úsek od mimoúrovňové křižovatky D7 Knovíz až po mimoúrovňovou křižovatku Slaný – západ.

Celková délka hlavní trasy je 6490 metrů. Stávající kapacitně nevyhovující dvoupruhová silnice 1/7 bude postupně přestavěna na směrově rozdělenou čtyřpruhovou dálnici a volně naváže na již hotovou stávající D7 mezi Prahou a obcí Knovíz.

Součástí nového úseku dálnice budou 4 mosty a tři stávající budou rekonstruovány, vystavět bude nutné 2 mimoúrovňové křižovatky, a to MÚK Kvíc a MÚK Slaný – západ. Podél komunikace bude postaveno celkem 6 protihlukových stěn o celkové délce 3209 metrů.

K podání žádosti o vydání všech SP došlo v 12/2022. Dne 29. 6. 2023 oznámilo MD zahájení stavebního řízení na 34 hlavních stavebních objektů, načež SP na tyto objekty vydalo MD 5. 10. 2023. Probíhá příprava záchranného arche­ologického výzkumu a realizace pyrotechnického průzkumu.

Nyní bude následovat výběrové řízení na zhotovitele stavby formou veřejné soutěže. Zahájení stavby, dle výběrového řízení, předpokládáme v příštím roce a její dokončení pak v roce 2027. Předpokládaná cena stavby je 2581,92 mil. Kč bez DPH.

 

Print Friendly, PDF & Email