Přestavba dvou sousedících křižovatek na jednu u Úval u Prahy započala zemními pracemi. Ty ovlivňují dopravu hned na několika komunikacích, včetně silnice I/12, která je hlavním tahem mezi Prahou a Kolínem.

Místem výstavby je křižovatka silnice I/12 s komunikací II/101 na Jirny a těsně sousedící křižovatka silnice II/101 s ulicí Pražskou. Jde o dopravně komplikované místo, poblíž kterého se navíc začíná stavět nákupní centrum. Je tedy předpoklad, že intenzita provozu se zde zvýší, a proto bylo přikročeno k přestavbě tohoto dopravního uzlu na jeden celek.

Odtěženo bude na 1500 kubíků zeminy, která skončí v náspech. Do těch jí bude celkově spotřebováno 3000 kubíků. Vybudovány budou dva nové propustky a jeden je nutné prodloužit. Kvůli rozšiřování silničního tělesa dochází také k odstraňování náletových dřevin.

Celková délka přestavovaného úseku silnice I/12 je 460 m, na komunikaci II/101 jde o 200 m a na ulici Pražské je to 60 m. Jde o dvě těsně sousedící křižovatky, které po dokončení přestavby, díky rozšíření silničního tělesa a vybudování nových připojovacích a odbočovacích pruhů, utvoří kompaktní celek. Poměry se v tomto místě zásadně změní, proto bude celý přebudovaný prostor doplněn novým svislým i vodorovným dopravním značením.

Stavba ovlivňuje provoz na třech komunikacích. Na silnici I/12 je doprava v místě prací řízena kyvadlově, semafory. Komunikace II/101 na Jirny a ulice Pražská jsou v obou směrech uzavřeny a nahrazeny vyznačenou objízdnou trasou.

Zhotovitelem je společnost ČNES dopravní stavby a.s., která provádí práce za 19,5 mil. Kč bez DPH. Uvedení nově přestavěné křižovatky u Úval do plného provozu plánujeme koncem listopadu.

Print Friendly, PDF & Email