Pokládkou asfaltových vrstev vrcholí rekonstrukce druhé půlky mostu na silnici I/32 u Choťánek na Nymbursku. Doprava je místem stavby vedena po v létě dokončené první polovině mostního objektu.

Jde o most s evidenčním číslem 32-001e, který překlenuje železniční trať Nymburk – Kolín a silnici mezi obcemi Choťánky a Libice nad Cidlinou. Jeho první polovinu jsme letos v červenci dokončili a převedli na ni dopravu, na druhé se teď aktuálně pracuje. Ještě do konce tohoto měsíce proběhne zatěžovací zkouška, mostní prohlídka a bude požádáno o povolení takzvaného předčasného užívání, což znamená, že most bude uveden do provozu.

Původní mostní konstrukce pocházející z roku 1990 už byla v nevyhovujícím technickém stavu. Vlivem nefunkční izolace do ní zatékala voda a diagnostikou byly zjištěny vážné vady. Proto bylo rozhodnuto o její demolici a výstavbě nového mostu. Jeho životnost je odhadována na 100 let.

Doprava je místem stavby vedena po již opravené půlce mostu kyvadlově, řízená semafory. Její intenzita je podle posledního sčítání na 10 tisíc vozidel denně, z toho jde ve 20% o nákladní auta a kamiony.

Zhotovitelem je společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., která provádí práce za 79,89 mil. korun bez DPH. Od 1. listopadu plánujeme na opraveném mostu plně obnovit provoz. Menší dokončovací práce pod mostem, které už na dopravu budou mít minimální vliv, pak budou pokračovat až do konce tohoto roku.

Print Friendly, PDF & Email