Oprava mostu s evidenčním číslem D4-019..1 přes Voznický potok u Voznice pokračuje podle stanoveného harmonogramu. Doprava mezi 24. – 25. km dálnice D4 zůstává nadále omezena.

Jedná se o havarijní opravu mostních závěrů nad opěrami OP1 a OP8 pravé poloviny dálnice D4 ve směru Strakonice. Stávající mostní závěry z roku 2000 jsou ve špatném stavu a jsou provizorně překryty ocelovými deskami, které vytvářejí nízké příčné prahy ve vozovce a výrazně tak snižují komfort jízdy.

Oprava je rozvržena do tří etap, přičemž v prvních dvou je doprava vedena jedním jízdním pruhem ve směru na Strakonice. Závěrečná třetí etapa pak bude umožňovat vedení dopravy ve dvou pomocných jízdních pruzích. Po celou dobu je v EXIT 24 (Voznice) uzavřen nájezd na pravý jízdní pruh dálnice směr Strakonice. Objízdná trasa je vedena po silnici III/11628 na EXIT 27 (Dobříš), kde je možné na dálnici najet. Rychlost v místě prací je snížena na 80 km/h maximálně.

Zhotovitelem je sdružení společností HOBST a.s. a CIRMON s.r.o., které provede práce za 8,9 mil. Kč bez DPH. Dokončení akce a uvedení opraveného mostu na dálnici D4 u Voznice do plného provozu plánujeme v půlce listopadu.

Print Friendly, PDF & Email