Dneškem končí opravy průtahu Miličína, silnice I/3. Práce spočívaly nejen v rekonstrukci asfaltového povrchu a systému odvodnění, ale také ve vybudování nových prvků bezpečnosti silničního provozu.

Plánovaná rekonstrukce započala 17. srpna a podle původního předpokladu měla být hotová začátkem listopadu. Především díky příznivému počasí, ale i ohleduplnosti motoristů, se práce omezující provoz podařilo dokončit o týden dříve.

Během uplynulých dvou měsíců byl vyměněn povrch na cca 500 m dlouhém úseku silnice I/3 procházející Miličínem. Odfrézováno bylo okolo 3 tisíc tun recyklátu a stejné množství asfaltové hmoty bylo do vozovky vráceno. Úpravy se dočkal systém odvodnění a došlo i na instalaci nových prvků zvyšujících bezpečnost silničního provozu.

Na obou koncích Miličína jsme vybudovali vybočovací ostrůvky jejichž smyslem je zklidnění dopravy. Vznikly dva nové přechody pro chodce a na příjezdu od Tábora nový odbočovací pruh v křižovatce s místní komunikací. Instalován byl také nový radar zobrazující SPZ vozidel, která překračují nejvyšší povolenou rychlost 50 km/h. Intenzita dopravy na průtahu Miličína je značná. Každý den tudy projede na 17 tisíc vozidel, z toho jednu pětinu tvoří nákladní auta a kamiony.

Jedná se o společnou investiční akci s městem Miličín, které souběžně s opravou komunikace upravuje chodníky, přejezdy od domů na silnici, a osazuje nové veřejné osvětlení.

Zhotovitelem je společnost STRABAG a.s., která provádí práce za 22,90 mil. Kč bez DPH. Na fotografie dokumentující postup prací se můžete podívat v galerii níže.

Print Friendly, PDF & Email