Do plného provozu jsme právě uvedli zcela zrekonstruovaný most na silnici I/32 u Choťánek na Nymbursku. Práce trvaly půl roku a vyžádaly si omezení dopravy.

Jde o most s evidenčním číslem 32-001e, po kterém podle posledního sčítání dopravy projede každý den na 10 tisíc vozidel, z toho přibližně 20% tvoří nákladní auta a kamiony.

Původní mostní konstrukce pocházející z roku 1990 už byla v nevyhovujícím technickém stavu. Vlivem nefunkční izolace do ní zatékala voda a diagnostikou byly zjištěny vážné vady. Proto bylo rozhodnuto o její demolici a výstavbě nové.

Most je velmi důležitou dopravní spojnicí, překlenuje nejen železniční trať Nymburk – Kolín, ale zároveň i silnici mezi obcemi Choťánky a Libice nad Cidlinou. Z toho důvodu probíhala jeho kompletní výměna po polovinách, aby na něm provoz po celou dobu prací zůstal zachován.

Stavební akce byla zahájena 13. dubna a během ní byla celá konstrukce mostu od základu vyměněna. Životnost nového, moderního mostu s kvalitní hydroizolací je přitom odhadována až na 100 let.

Zhotovitelem je společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., která provedla práce za 79,89 mil. korun bez DPH. Náročnou stavební operaci, která se mimo jiné odehrávala i v noci, dokumentují fotografie níže.

Print Friendly, PDF & Email