Dneškem končí opravy vozovky, protihlukových stěn a systému odvodnění na dálnici D10 u Benátek nad Jizerou – Kbel. Už zítra projedou motoristé rekonstruovanou částí dálnice bez omezení.

Rozsáhlé opravy v km 28,865 – 29,630 v tomto roce pokračovaly druhou stavební sezonou. Akce časově i místně navázala na opravu povrchu vozovky dálnice D10 v levém jízdním pásu v úseku Benátky nad Jizerou-Tuřice. Letos byla hlavním cílem rekonstrukce protihlukových stěn v délce 236 metrů vlevo ve směru Praha a v délce 510 metrů vpravo ve směru Liberec. Zároveň došlo k vybudování dalších nových protihlukových stěn po obou stranách dálnice v celkové délce 168 metrů na základě aktualizované akustické studie. Díky tomu dojde ke snížení hlukové zátěže z provozu po dálnici D10 a zlepšení životního prostředí městské části Kbel. Součástí prací byla i rekonstrukce opěrných zdí v obou směrech jízdy, v jejichž římsách jsou vetknuty sloupky pro osazení panelů protihlukových stěn.

V rámci stavby byla uskutečněna oprava mostu ev. č. 10-022c v obou jízdních pásech dálnice (estakáda u Kbelu). Šlo především o výměnu stávajících mostních závěrů za závěry se sníženou hlučností, o výměnu obrusné vrstvy na mostě navazující na nový povrch vozovky na obou předmostích a sanaci všech říms mostu. Provedena byla také výměna mostních svodidel a zábradlí.

V rámci stavební akce došlo rovněž na renovaci odvodňovacího systému. Jednalo se zejména o nové štěrbinové žlaby v celkové délce více než 800 metrů, které byly průběžně napojeny pomocí přípojek do kanalizační stoky.

Zhotovitelem vybraným na základě veřejné soutěže je společnost Metrostav Infrastructure a.s., která provádí práce za smluvenou částku 93,77 mil. korun bez DPH. Ve fotogalerii níže se můžete podívat na některé z momentů akce.

 

Print Friendly, PDF & Email