Vrtáním pilotů mostních objektů pokračuje přestavba mimoúrovňové křižovatky Kosmonosy na 46. km dálnice D10. V uplynulých dnech byla navíc uvedena do provozu provizorní větev ve směru od Kosmonos na Prahu.

Ani nízké ranní teploty posledních dnů neovlivňují harmonogram stavby, která u Kosmonos od 14. září vzniká. Motoristům přinese zcela jiné možnosti. Zlepší dopravní dostupnost průmyslové zóny Plazy, a navíc do ní bude v následujících letech zaústěna přeložka silnice I/16 v úseku Mladá Boleslav – Martinovice.

Nová mimoúrovňová křižovatka je navržena jako spirálovitá turbo-okružní. Její prstenec bude mít vnější průměr 140 m a bude dvoupruhový. Zaús­těno do něj bude celkem devět větví – jednosměrná výjezdová na D10 na Turnov, jednosměrná vjezdová z D10 od Turnova, obousměrná ze silnice I/38, jednosměrná výjezdová na D10 na Prahu, jednosměrná vjezdová z D10 od Pra­hy, obousměrná z průmyslové zóny a obousměrná z přeložky silnice I/16. Velké množství větví, které je potřeba do křižovatky zaústit, je navrženo propojením v okružní křižovatce nad dálnicí D10.

Dopravu omezuje výstavba pouze částečně. Provoz je na dálnici D10 v místě prací veden v režimu 2+2 zúžené pruhy a rychlost je snížena na 80 km/h maximálně.

Zhotovitelem je společnost EUROVIA CS a.s., která mimoúrovňovou křižovatku přestavuje za nabídkovou cenu 737 mil. Kč bez DPH. Uvést stavbu do provozu plánujeme v roce 2025.

 

Print Friendly, PDF & Email