U Úval u Prahy jsme dokončili přestavbu dvou komplikovaných sousedících křižovatek na jednu. Stavba zajistí větší plynulost i bezpečnost silničního provozu.

Jde o křižovatku silnice I/12 s komunikací II/101 na Jirny a těsně sousedící křižovatku silnice II/101 s ulicí Pražskou. Šlo o dopravně složité místo, poblíž kterého se navíc staví nové nákupní centrum. Je tedy předpoklad, že intenzita provozu se zde zvýší, mimo jiné i proto bylo přikročeno k přestavbě tohoto dopravního uzlu na jeden celek.

Akci jsme zahájili 13. září. Během stavebních úprav bylo odtěženo přibližně 1500 kubíků zeminy, která skončila v náspech, do těch bylo ještě dalších 1500 kubíků upotřebeno. Použita byla asfaltová hmota o celkovém objemu cca 3000 tun. Renovace se dočkal i systém odvodnění a doplněna byla krajní ocelová svodidla.

Délka přestavěného úseku silnice I/12 je 460 m, na komunikaci II/101 jde o 200 m a na ulici Pražské je to 60 m. Díky rozšíření silničního tělesa a vybudování nových připojovacích a odbočovacích pruhů teď tvoří celý prostor mnohem kompaktnější celek s lepšími rozhledovými poměry. Osazen byl novým svislým i vodorovným dopravním značením.

Zhotovitelem je společnost ČNES dopravní stavby a.s., která provedla práce za 19,5 mil. Kč bez DPH. Stavbu uvedeme do plného provozu ještě během dnešního dopoledne. Jak se celé místo postupně měnilo dokumentují fotografie níže.

 

Print Friendly, PDF & Email