Už druhým měsícem pokračuje výstavba protihlukové stěny podél někdejšího úseku dálnice D1 v Praze-Újezdu, v lokalitě Formanská. Jde konkrétně o 4. – 3. kilometr ve směru od Brna vpravo, mezi odpočívkou a zemním valem. 

V úseku křižujícím vedení velmi vysokého napětí už došlo k osazení protihlukovými panely. Na zbývající části se teď intenzivně pracuje. Aktuálně dochází ke zhutňování podkladní vrstvy štěrkodrti.

Výstavbu protihlukové stěny si vyžádala akustická měření, která prokázala nadlimitní hluk z dopravy v oblasti. Po této části dálnice projede každý den na 80 tisíc vozidel, z toho 20 % tvoří nákladní auta a kamiony.

Protihluková stěna bude 928 metrů dlouhá, 4,5 metru vysoká a bude opatřena sedmi únikovými východy. Z větší části bude tvořena betonovými prefabrikáty, doplněná o průhledné panely z tvrzeného plexiskla.

Doprava je místem výstavby vedena v běžném režimu s tím, že rychlost je snížena na 80 km/h maximálně a uzavřen je odstavný pruh.

Zhotovitelem je společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, která protihlukovou stěnu staví za 51,50 mil. Kč bez DPH. Termín dokončení je stanoven harmonogramem na druhou půlku ledna příštího roku.

Print Friendly, PDF & Email