Výstavba protihlukové stěny u někdejší části dálnice D1 v Praze – Šeberově už je za polovinou. Provoz na nejvytíženější dopravní tepně republiky ovlivňují práce pouze minimálně.

Od 19. září, kdy jsme stavbu zahájili, byla osazena většina protihlukových panelů v úseku, kde nebyla původní gabionová stěna a probíhají tam návazné činnosti, jako jsou zásypy a příprava k provedení zádlažby. V místě, kde byla původní gabionová stěna postupně budujeme armovaný svah. Po jeho dokončení budou do vzniklého rozšíření vyvrtány piloty a dále se bude pokračovat osazením sloupků a protihlukových panelů.

Naším cílem je vybudovat protihlukovou stěnu podél úseku dálnice D1, který byl počátkem tohoto roku převeden do správy hl. m. Prahy. Místem výstavby je 2. až 3. kilometr vpravo, ve směru na Brno. Celková délka bariéry proti hluku bude 860 m. Tyčit se bude do výšky tří metrů nad úrovní vozovky. Opatřena bude 6 únikovými východy, které v ní budou umístěny vždy po cca 140 metrech.

Novou bariéru proti hluku si vynutila hygienická měření, která prokázala nadměrný hluk z dopravy v oblasti. Denně projede těmito místy více než 80 tisíc vozidel, z toho přibližně jednu čtvrtinu tvoří nákladní auta a kamiony. Hlavním smyslem nové stavby tedy bude ochránit od škodlivého hluku především obyvatele Prahy – Šeberova, ale i přilehlých městských částí.

Dopravu ovlivňují práce jen minimálně. Uzavřen je pouze odstavný pruh a rychlost je zde snížena na 80 km/h maximálně.

Zhotovitelem je společnost M-Silnice a.s., která protihlukovou stěnu staví za 27,4 mil. Kč bez DPH. Dokončení stavby plánujeme v únoru příštího roku.

Print Friendly, PDF & Email