Za zhoršených klimatických podmínek pokračuje rekonstrukce nejstaršího dálničního mostu v České republice. Jde o most Šmejkalka na 24. km dálnice D1.

Veškeré práce se teď soustřeďují pod mostem, kde se budují provizorní komunikace. Ty poslouží nejen těžké technice, ale také ke svozu stavebního materiálu. Jejich celková délka bude 1523 m a součástí bude i systém odvodnění. Navíc těsně před mostem ve směru na Brno bude zřízen speciální sjezd z dálnice do prostoru stavby, který bude rovněž součástí infrastruktury.

Rekonstrukce mostu Šmejkalka je jednou z největších výzev za posledních několik let a její hlavní část plánujeme zahájit v druhé polovině příštího roku. Doprava na dálnici D1 bude v té době vedena v režimu 2+2 zúžené jízdní pruhy na jedné polovině mostu se sníženou rychlostí. Druhá polovina mostu se bude postupně rozebírat a na historickém oblouku začne vznikat zcela nový most.

Půjde o rekonstrukci větší části mostu, která bude zbourána a nově postavena, přičemž charakteristický historický oblouk zůstane zachován. Diagnostický průzkum totiž potvrdil, že pro další využití je tato spodní část mostu vyhovující. Cílem je dosažení bezvadného stavebně-technického stavu mostu včetně jeho plné zatížitelnosti.

Stavba je realizována v režimu Design & Build. To znamená, že ŘSD poskytlo zhotoviteli pozemky a stavební povolení s tím, že podrobné projektování je v kompetenci zhotovitele. Zhotovitel může plně využít své know-how a optimalizovat postup výstavby dle jemu dostupných technologií tak, aby minimalizoval dopad stavby na veřejný provoz. Zhotovitelem je sdružení společností Strabag a. s. a Pragoprojekt a. s., které stavbu provádí za 965 mil. Kč bez DPH. Celková doba realizace je 1 460 dní a doba omezení provozu na D1 bude max. 755 dní. Rekonstrukce bude tedy dokončena v roce 2027.

248 metrů dlouhý most Šmejkalka překlenuje ve výšce 46 metrů Hrusický potok a údolí mezi Senohraby a Turkovicemi a je nejstarším objektem na dálnici D1. Jeho výstavba probíhala mezi lety 1939 – 1949, přičemž termín dokončení výrazně ovlivnila II. světová válka. Most byl několikrát upravován a několikrát opravován. Jeho současná rekonstrukce však bude tou největší, za celou jeho historii.

Print Friendly, PDF & Email