Výstavba přídatných pruhů v prostoru mimoúrovňové křižovatky na dálnici D7 u Kněževsi byla dočasně přerušena. Důvodem jsou zhoršené klimatické podmínky, za kterých není možné některé stavební operace provádět.

Dalším krokem, který máme v plánu, jakmile to počasí dovolí, je betonáž mostovky. Na celkové rekonstrukci mimoúrovňové křižovatky pracujeme už od března. Jejím cílem je především zajištění větší bezpečnosti silničního provozu.

Dosud byly větve křižovatky zakončeny značkou „Stop, dej přednost v jízdě“ bez přídatných pruhů. Odbočení z dálnice D7 bylo bez odbočovacích pruhů. Konkrétním účelem této stavební akce je tedy přestavba připojovacího a od­bočovacího pruhu na mimoúrovňové křižovatce Kněževes a vybudování takzvaných přídatných pruhů, které budou splňovat platné normy.

Rozšířením mimoúrovňové křižovatky Kněževes (EXIT3) o přídatné pruhy je dotčena část dálnice D7 v délce 295 m (v případě připojovací­ho pruhu) a 260 m (v případě odbočovacího pruhu). Součástí úprav jsou i přeložky inženýrských sítí. Vozovka bude v místě přídatných pruhů rozšířena na 11,5 m tak, aby bylo umožněno vedení dopra­vy v režimu 2+2 na jednom jízdním pásu, například v případě oprav.

Místem prací se jezdí s omezením, sníženou rychlostí na 80 km/h maximálně a v režimu 2+2 zúžené pruhy. Uzavřen je také EXIT 3 vpravo.

Zhotovitelem je společnost STRABAG a.s., která dílo buduje za 112,00 mil. korun bez DPH. Dokončení stavby a její uvedení do provozu předpokládáme konce února příštího roku. V galerii níže si můžete prohlédnout fotografie, které byly na stavbě pořízeny v listopadu.

Print Friendly, PDF & Email