Na silnici I/2 v Doubravčanech jsme právě dokončili rekonstrukci mostu ev. č. 2-006 přes Vavřinecký potok. Dnešním dnem už je motoristům i pěším opět plně k dispozici.

Akci jsme zahájili letos v červnu. Nejprve jsme v místě výstavby vybudovali mostní provizorium a převedli na něj dopravu. Hned poté jsme se pustili do demolice starého mostu. K té bylo přikročeno na základě provedené diagnostiky a statického posudku. Z expertizy vyplynulo, že původní most, po kterém denně projede téměř 5 tisíc vozidel, je na hranici své životnosti. Netěsné dilatační závěry a nefunkční izolační systém způsoboval zatékání do nosné konstrukce a dále na úložné prahy obou opěr. Docházelo tak k degradaci betonu a korozi výztuže. Navíc je tento úsek silnice I/2 zvažován jako trasa přepravy nadměrných nákladů a to znamená, že podle evropských pravidel musí být v takovém případě zatížitelnost mostu minimálně 300 tun. Proto bylo rozhodnuto o celkové náhradě starého mostu novým.

Demolice a následná výstavby si vyžádala úplnou uzavírku. Doprava byla po celou dobu prací vedena po jednopruhovém mostním provizoriu kyvadlově a řízena semafory.

Zhotovitelem je společnost VIAMONT Servis a.s., která provedla práce za 23,06 mil. korun bez DPH. Na fotografiích níže si můžete prohlédnout některé z momentů akce.

Print Friendly, PDF & Email