V letošním roce plánujeme rekonstrukci a úpravu křižovatky silnice I/9 s komunikací III/0086 u obce Předboj v okrese Praha – východ. Aktuálně pro tuto akci vybíráme zhotovitele formou veřejné soutěže.

Jde o křižovatku silnice I/9 s komunikací III/0086 propojující obec Předboj s obcí Zlonín. Za posledních 10 let se v těchto místech stalo 10 dopravních nehod při kterých bylo 5 lidí zraněno a hmotná škoda dosáhla částky 825 000 korun. Hlavním smyslem stavební operace tak bude zajištění větší bezpečnosti, ale také plynulosti silničního provozu.

Samotná rekonstrukce na silnici I/9 se bude týkat celkem 460 m dlouhého úseku. Díky rozšíření silničního tělesa, v prostoru stávající křižovatky, budou přidány dva levé odbočovací pruhy, a to od Prahy ve směru k obci Předboj a od Mělníka ve směru na Zlonín. Šířka hlavních jízdních pruhů bude 3,5 m a šířka odbočovacích pak 3,25 m.

Úprava komunikace III/0086 se bude ve směru na Zlonín týkat úseku dlouhého 29 m, ve směru k obci Předboj pak půjde o 40 m. Celková šířka komunikace bude upravena na rozměr 6 m.

Zároveň v těchto místech, na silnici I/9, dojde k vybudování nových zálivů autobusových zastávek s přístřešky, přičemž jejich umístění zůstane zachováno. Dojde pouze k jejich vylepšení a úpravě, aby byl zajištěn bezpečnější provoz. Autobusový záliv ve směru na Prahu bude mít délku 60 m, ve směru na Mělník pak 50 m. Za autobusovou zastávkou ve směru na Mělník je navržena 44 m dlouhá a cca 2,2 m vysoká opěrná gabionová zeď.

Doba pro dokončení díla je stanovena na 119 dní od data zahájení prací. Celková doba, po kterou bude omezena doprava na silnici I/9 na jeden jízdní pruh s kyvadlovým provozem řízeným semafory a regulovčíky je maximálně 63 dní.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 29,39 mil. Kč bez DPH. Hlavními hodnotícími kritérii při výběru zhotovitele jsou cena – 80%, doba pro uvedení do provozu – 20%.

Print Friendly, PDF & Email