Ve čtvrtek 11. ledna 2024 dojde k částečnému omezení dopravy na přeložce silnice I/3 u Olbramovic na Benešovsku. Důvodem jsou plánované zatěžkávací zkoušky na nadjezdu SO 201.

Jedná se o mostní objekt, který je součástí mimoúrovňové křižovatky u Olbramovic a přes přeložku silnice I/3 převádí místní komunikaci III/00336 mezi Olbramovicemi a obcí Semtín.

V loňském roce proběhla oprava nadjezdu po dopravní nehodě. Řidič nákladního vozidla měl špatně uložen bagr na valníku a chybně odhadl výšku své soupravy. Když jel po silnici I/3 a snažil se podjet nadjezd u Olbramovic, zavadil ramenem bagru o nosnou konstrukci mostu a uvízl pod ním.

Oprava byla uskutečněna na přelomu října a listopadu. Práce trvající 20 dní spočívaly v opravě podhledu nosné konstrukce mostu, kde došlo k poškození tří nosníků. Doplněn byl chybějící beton v místě střetu materiálem na bázi cementu. V místě s hloubkou poškození větší než 60 mm byla provedena síť chemicky vlepených kotevních prvků. Přerušená betonářská výztuž byla propojena příložkami svařením. Veškeré trhliny s tloušťkou nad 0,2 mm byly tlakově injektovány epoxidovou pryskyřicí. Místa s odštípnutým betonem byla vyplněna epoxidovým tmelem. Po provedení opravy byly plochy poškozeného nosníku opatřeny ochranným sjednocujícím nátěrem.

Na řadu teď přijdou zatěžkávací zkoušky mostního objektu, jejichž smyslem je potvrdit adekvátní nosnost nadjezdu po provedené opravě.

Zkoušky proběhnou ve čtvrtek 11. ledna 2024 v čase 8:00 – 14:00 hod. V této době bude částečně omezen provoz pod mostem, na silnici I/3, kde bude doprava vedena ve dvou zúžených jízdních pruzích, rychlostí sníženou na 50 km/h maximálně.

Fotografie nadjezdu u Olbramovic bezprostředně po dopravní nehodě a během následné opravy poškození naleznete v galerii níže.

Print Friendly, PDF & Email