Výstavba přídatných pruhů v prostoru mimoúrovňové křižovatky u Kněževsi na dálnici D7 pokročila. V místě prací, mezi 2. – 3. km dálnice, stále platí dopravní omezení v obou směrech.

Na stavbě momentálně probíhá odbedňování nosné konstrukce levého mostu, po kterém, po dokončení, bude vedena doprava ve směru na Prahu. Protahují se lana a chystá se předpětí nosné konstrukce.

Jen pro zajímavost, na nosné konstrukce obou sousedících mostů (pravá i levá strana) bylo užito 500 kubíků betonu. Na stavbě se pracuje i za zhoršených klimatických podmínek 7 dní v týdnu a do směn nastupuje 20 pracovníků každý den.

Na celkové rekonstrukci mimoúrovňové křižovatky pracujeme od března loňského roku. Jejím cílem je především zajištění větší bezpečnosti silničního provozu.

Původně byly větve křižovatky zakončeny značkou „Stop, dej přednost v jízdě“ bez přídatných pruhů a sjezd z dálnice D7 byl bez odbočovacích pruhů. Konkrétním účelem této stavební akce je tedy přestavba připojovacího a od­bočovacího pruhu na mimoúrovňové křižovatce Kněževes a vybudování takzvaných přídatných pruhů, které budou splňovat platné normy.

Rozšířením mimoúrovňové křižovatky Kněževes o přídatné pruhy je řešena část dálnice D7 v délce 295 m (v případě připojovací­ho pruhu) a 260 m (v případě odbočovacího pruhu). Součástí úprav jsou i přeložky inženýrských sítí. Vozovka bude v místě přídatných pruhů rozšířena na 11,5 m tak, aby bylo umožněno vedení dopra­vy v režimu 2+2 na jednom jízdním pásu, například v případě oprav.

Místem prací, mezi 2. – 3. km, se jezdí s omezením, sníženou rychlostí na 80 km/h maximálně a v režimu 2+2 zúžené pruhy. Zcela uzavřen je EXIT 3 směr Praha.

Zhotovitelem je společnost STRABAG a.s., která dílo buduje za 112,00 mil. korun bez DPH. Uvedení stavby do provozu plánujeme letos na jaře, na přelomu března a dubna.

Print Friendly, PDF & Email