Odstraňování keřů, kácení stromů, skrývka zeminy a místy už také záchranný archeologický výzkum. To všechno se teď odehrává podél silnice I/7 na trase Knovíz – Slaný-západ – Kutrovice – Panenský Týnec.

Jde celkem o 16,8 km stávající silnice první třídy číslo 7, jejíž přestavbu na dálnici D7 už postupně fyzicky připravujeme. Denně tímto úsekem projede až 15 tisící vozidel, z toho přibližně 27% tvoří nákladní a kamionová doprava.

Celý úsek pro přestavbu je rozdělený na tři samostatné části a to 6,6 km dlouhou trasu od mimoúrovňové křižovatky Knovíz po mimoúrovňovou křižovatku Slaný-západ, 3,4 km dlouhou trasu Slaný-západ – Kutrovice a 6,8 km dlouhou část mezi Kutrovicemi a Panenským Týncem. Na každou z těchto částí budeme zvlášť vybírat zhotovitele. Odhadované náklady na celou přestavbu činí 4 910,40 mil. Kč bez DPH, z toho nejvyšší předpokládané náklady, 2 167,87 mil. Kč bez DPH, se týkají přestavby úseku mezi mimoúrovňovými křižovatkami Knovíz a Slaný-západ. Zde dojde mimo jiné k vybudování 4 nových mostů a rekonstruovány budou 3 stávající.

Na celém území přestavby se v tuto chvíli intenzivně pracuje na odstraňování především náletových křovin a řádově stovek stromů. Ty největší mohou mít průměr kmene až 0,5 m. Aby práce postupovaly rychleji, je využívána těžká technika. Tuto činnost v současné době znesnadňuje podmáčený terén a poměrně jílovitá půda, do které se mechanizace propadá o desítky centimetrů. Práce provoz na silnici I/7 výrazněji neomezují. Lokálně je uzavřena pouze zpevněná krajnice a maximální rychlost je zde snížena na 60 km/h.

Zahájení přestavby 16,8 km dlouhého úseku silnice I/7 plánujeme už v letošním roce a uvedení nových částí dálnice D7 do provozu pak v roce 2027.

Print Friendly, PDF & Email