Krajský úřad Středočeského kraje vydal stavební povolení pro 8200 metrů dlouhou přeložku silnice I/16 mezi Mladou Boleslaví a Martinovicemi. Součástí stavby bude 7 mostů, 3 nadjezdy a 2 mimoúrovňové křižovatky.

Plánovaná přeložka začíná na v současné době rekonstruované mimoúrovňové křižovatce Kosmonosy s dálnicí D10. Dále trasa pokračuje přes pole, severně míjí závod automobilky Škoda a prochází mezi obcemi Plazy a Valy. Zde je navržena 646 m dlouhá přeložka silnice III/2768, která kříží hlavní trasu nadjezdem. Severně míjí vrch Horka a Židně­ves. Na východním konci obce je navrže­na mimoúrovňová křižovatka Židněves. Její větve jsou napojeny do okružní křižovatky (o vnějším průměru 60 m) na stávající silnici I/16. Větev křižovatky je přes silnici I/16 převedena nadjezdem. Přeložka je pak vedena severně kolem Sukorad, prochá­zí mezi obcí a bývalým zemědělským areálem, kde kříží mostem přeložku silnice III/27612, která bude měřit 290 m. Mezi Sukorady a Martino­vicemi je plánována mimoúrovňová křižovatka Martinovice. Větve křižovatky budou zapojeny do dvou okružních křižovatek (u obou je vnějším průměr 40 m), do kte­rých bude napojeno obratiště autobusu Martinovice a připojení čerpací stanice. Před mostem přes Přepeřský potok se trasa napoju­je do stopy původní silnice I/16. Stávající most přes Přepeřský potok bude zbourán a postaven v nové poloze. Stavba končí za parkovištěm.

V km 0,0 – 2,0 a 4,8 – 5,9 jsou navrženy přídatné pruhy ve směru na Jičín a v km 2,0 – 4,5 a 5,9 – 7,1 jsou navrženy přídatné pruhy ve směru na Mladou Boleslav.

Pro snížení hlukové zátěže počítá projekt s instalací dvou pro­tihlukových stěn. První protihluková stěna je navržena v délce 197,65 m v km 5,9 – 6,1 a na levé straně přeložky a levé římse most­ního objektu. Druhá protihluková stěna bude zbudována v délce 310,00 m v km 7,5 – 7,8 a rovněž na levé straně přeložky.

V příštím roce chystáme výběrové řízení na zhotovitele přeložky a její budování také zahájit. Uvedení stavby do provozu pak předpokládáme v roce 2027. Odhadované náklady činí 1575,87 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email