Se stovkami kubíků betonu se v těchto dnech pracuje na dálnici D10 u Kosmonos. Odstartovala totiž betonáž mostních opěr, které jsou jedním z podstatných základů přestavované mimoúrovňové křižovatky.

Na každé straně dálnice bude v rámci stavby vybudováno po dvou opěrách. Na každou z nich bude využito až 400 kubíků betonové směsi. Práce se drží harmonogramu. Vedle betonáže i nadále pokračují přeložky plynovodu, nebo vedení vysokého napětí.

Nejintenzivnější činnost se aktuálně soustřeďuje podél dálnice ve směru na Prahu vpravo. Zde se mimo jiné buduje i systém odvodnění, pracuje se na nové sjezdové i nájezdové větvi. Současnému postupu a tempu prací nahrává stabilní počasí beze srážek a bez velkých výkyvů teplot.

Počínaje tímto víkendem, až do konce března, si stavba vyžádá částečné omezení provozu na dálnici D10. V místě prací, v km 46 směr Praha, bude uzavřena zpevněná krajnice a rychlost bude snížena na maximálně 80 km/h.

Nová mimoúrovňová křižovatka je navržena jako spirálovitá turbo-okružní. Její prstenec bude mít vnější průměr 140 m a bude dvoupruhový. Zaús­těno do něj bude celkem devět větví – jednosměrná výjezdová větev na D10 na Turnov, jednosměrná vjezdová větev z D10 od Turnova, obousměrná ze silnice I/38, jednosměrná výjezdová na D10 na Prahu, jednosměrná vjezdová z D10 od Pra­hy, obousměrná z průmyslové zóny a obousměrná z přeložky silnice I/16. Na tuto přeložku jsme právě získali stavební povolení a její výstavbu plánujeme mezi lety 2025 – 7. Velké množství větví, které je potřeba do křižovatky zaústit, je navrženo propojením v okružní křižovatce nad dálnicí D10.

Zhotovitelem je společnost EUROVIA CS a.s., která mimoúrovňovou křižovatku přestavuje za nabídkovou cenu 736,85 mil. Kč bez DPH. Uvést stavbu do provozu plánujeme v létě příštího roku.

Print Friendly, PDF & Email