Další důležitou etapu má za sebou přestavba mimoúrovňové křižovatky na dálnici D7 u Kněževsi, kterou doplňujeme o přídatné pruhy. Testy tvrdosti okolo 500 kubíků použitého betonu na mostech potvrdily jeho kvalitu.

Za poslední měsíc doznala stavba viditelných změn. Aktuálně se chystá pokládka hydroizolace na mostovce, pracuje se na přechodových oblastech a na římsách. Čilý ruch také panuje na více než čtvrt kilometru dlouhé sjezdové větvi z dálnice na Kněževes, ve směru na Prahu vpravo. Zde už započala pokládka mechanicky zpevněného kameniva, jednoho ze stěžejních základů budoucí vozovky. Na stejné straně, v místech rekonstruovaného mostu, se už rovněž rýsuje nový systém odvodnění.

Práce nadále pokračují podle aktuálního harmonogramu, kterého se drží momentálně téměř 30 pracovníků nastupujících každý den, sedm dní v týdnu, do směny. Na celkové rekonstrukci mimoúrovňové křižovatky pracujeme od března loňského roku. Jejím cílem je především zajištění větší bezpečnosti silničního provozu.

Původně byly větve křižovatky zakončeny značkou „Stop, dej přednost v jízdě“ bez přídatných pruhů a sjezd z dálnice D7 byl bez odbočovacích pruhů. Cílem stavební akce je tedy přestavba připojovacího a od­bočovacího pruhu na mimoúrovňové křižovatce Kněževes a vybudování takzvaných přídatných pruhů, které budou splňovat platné normy.

Rozšířením mimoúrovňové křižovatky o přídatné pruhy je řešena část dálnice D7 v délce 295 m (v případě připojovací­ho pruhu) a 260 m (v případě odbočovacího pruhu). Součástí úprav jsou i přeložky inženýrských sítí. Vozovka bude v místě přídatných pruhů rozšířena na 11,5 m tak, aby bylo umožněno vedení dopra­vy v režimu 2+2 na jednom jízdním pásu, například v případě oprav.

Místem prací, mezi 2. – 3. km, se jezdí s omezením, sníženou rychlostí na 80 km/h maximálně a v režimu 2+2 zúžené pruhy s tím, že ve směru na Prahu je doprava převedena do protisměru. EXIT 3 směr Praha zůstává nadále uzavřen.

Zhotovitelem je společnost STRABAG a.s., která dílo buduje za 112,00 mil. korun bez DPH. Uvedení stavby do provozu plánujeme na přelomu března a dubna.

Print Friendly, PDF & Email