Už tuto neděli, 31. března 2024, uvádíme do plného provozu zrekonstruovanou mimoúrovňovou křižovatku na 3. km dálnice D7 u Kněževsi. Kvůli větší bezpečnosti a plynulosti silničního provozu jsme ji doplnili o přídatné pruhy. Zároveň dál probíhají intenzivní přípravy dostavby dálnice D7 na trase Knovíz – Slaný-západ – Kutrovice – Panenský Týnec.

Práce na přestavbě mimoúrovňové křižovatky u Kněževsi vrcholí instalací svodidel a obnovou vodorovného dopravního značení. Akci jsme zahájili loni v březnu a s menší zimní přestávkou trvala jeden rok. Během této doby došlo i na rekonstrukci a rozšíření mostu. Na něj jsme spotřebovali na 500 kubíků betonu, na rekonstruovanou vozovku v místě křižovatky pak přes 400 tun asfaltové směsi. Práce zahrnovaly i rekonstrukci systému odvodnění a zejména pak vybudování přídatných pruhů.

Původně byly větve křižovatky zakončeny značkou „Stop, dej přednost v jízdě“ bez přídatných pruhů a sjezd z dálnice D7 byl bez odbočovacích pruhů. Hlavním smyslem akce byla tedy přestavba připojovacího a od­bočovacího pruhu v délce 295 a 260 metrů. Vozovka byla v místě přídatných pruhů rozšířena na 11,5 m tak, aby bylo umožněno vedení dopra­vy v režimu 2+2 na jednom jízdním pásu, například v případě oprav.

Podle posledního sčítání dopravy tudy projede denně až 35 tisíc vozidel, z toho přibližně jednu pětinu tvoří nákladní auta a kamiony. Nové úpravy mimoúrovňové křižovatky tedy napomohou nejen plynulosti, ale především bezpečnosti dopravy.

Zhotovitelem je společnost STRABAG a.s., která dílo buduje za 112,00 mil. korun bez DPH.

Vedle toho dál pokračují intenzivní přípravy dostavby dálnice D7 na trase Knovíz – Slaný-západ – Kutrovice – Panenský Týnec. Jde celkem o 16,8 km stávající silnice první třídy číslo 7, jejíž přestavbu na dálnici už postupně fyzicky připravujeme.

Celý úsek je rozdělený na tři samostatné části a to 6,6 km dlouhou trasu od mimoúrovňové křižovatky Knovíz po mimoúrovňovou křižovatku Slaný-západ, 3,4 km dlouhou trasu Slaný-západ – Kutrovice a 6,8 km dlouhou část mezi Kutrovicemi a Panenským Týncem. Na každou z těchto částí teď zvlášť vybíráme zhotovitele. Odhadované náklady na celou přestavbu činí 4 910,40 mil. Kč bez DPH, z toho nejvyšší předpokládané náklady, 2167,87 mil. Kč bez DPH, se týkají výstavby úseku mezi mimoúrovňovými křižovatkami Knovíz a Slaný-západ. Zde dojde mimo jiné k vybudování 4 nových mostů a rekonstruovány budou 3 stávající.

V trase budoucí dálnice D7 už bylo dokončeno kácení dřevin. Momentálně dochází ke skrývce zeminy a probíhá záchranný archeologický výzkum. Ten přinesl už zajímavé nálezy. Například 3 pravěké lidské kostry v pohřebních jámách, jejichž původ datují archeologové do let 4300 – 2200 př. n. l. Objeven byl také zbytek sídliště z období stěhování národů (5. – 6. století n. l.). Jedná se o zahloubený dům a stavbu s halovou dispozicí. Oba objekty ještě doplňuje několik samostatných pecí v okolí.

Výstavbu všech tří částí dálnice D7 mezi Knovízem a Panenským Týncem plánujeme zahájit v druhé půlce tohoto roku a zprovoznit pak v roce 2027.

V galerii níže nabízíme k nahlédnutí pár klíčových okamžiků přestavby mimoúrovňové křižovatky u Kněževsi.

 

Print Friendly, PDF & Email