Formou veřejné soutěže právě vybíráme zhotovitele na rozšíření odpočívky Klíčany vpravo na dálnici D8. Jde o odpočívku na cca 3. km dálnice ve směru na Ústí nad Labem. Projekt počítá až s šestinásobným navýšením kapacity stání pro nákladní a osobní vozidla. Jako základní termín pro podání nabídek bylo stanoveno datum 15. dubna 2024.

Jedná se o stávající odpočívku, která byla budována spolu s dálnicí v 90. letech minulého století, a to v režii soukromých investorů. V době výstavby mělo jít o velkou odpočívku s vyšším počtem stání a čerpací stanicí. Nakonec ale nebyla část s parkovacími stáními vybudována. Dispozičně je tak dnes odpočívka zcela nevyhovující, zejména kvůli zvýšené poptávce po stáních pro nákladní vozidla.

Rozšíření bude provedeno do míst, která byla již v minulosti pro stavbu odpočívky určena a dojde tak k jejímu faktickému dokončení. Celková nově zabraná plocha bude 22 000 m². Na průjezdní komunikaci je navrženo kontrolní místo PČR a stání pro nadrozměrné soupravy.

Připojení odpočívky bude pomocí stávajícího odbočovacího a připojovacího pruhu. Celý projekt je již navržen na plánované rozšíření dálnice D8 na šestipruh. Odpočívka je napojena na inženýrské sítě, kdy se předpokládá, že jak tato, tak protilehlá odpočívka, která bude také zrekonstruována, budou mít společné zásobování vodou a odvod splaškových vod. Napojení na elektřinu bude vybudováno nové, včetně přípravy pro instalaci dobíjecích stanic.

Na odpočívce bude zřízen mobiliář, včetně zastřešených posezení. Pro rodiny s dětmi bude na odpočívce v docházkové vzdálenosti od čerpací stanice a restaurace zřízeno dětské hřiště. Pro zlepšení celkového vzhledu odpočívky a zlepšení mikroklima budou v odpočinkové zóně vysázeny stromy. Stejně tak tomu bude i v případě ostrůvků mezi stáními. Areál bude oplocen, a to po celém obvodu. Oplocení bude navazovat na oplocení dálnice. Odpočívka bude vybavena veřejným osvětlením LED. Pro zlepšení využití kapacity stání bude odpočívka vybavena systémem pro sledování obsazenosti a telematickým systémem pro rozřazení nákladních vozidel do jednotlivých řad, v rámci toho bude na odpočívce zřízen i kamerový dohled. Sociální zázemí je i nadále ve stávající čerpací stanici, jejíž poloha zůstane zachována, případně bude v plánované restauraci, nebo uprostřed stání pro nákladní automobily, kde je příprava pro osazení korporátní toalety.

V současné době nabízí odpočívka 10 stání pro osobní vozidla a deset stání pro nákladní vozidla. Rozšířením se kapacita stání z šestinásobí, navíc přibydou speciální stání pro autobusy, obytné vozy a karavany a také jedno stání vyhrazené pro nadrozměrnou soupravu.

Celková kapacita parkovacích míst po rozšíření odpočívky:

stání pro osobní vozidla: 61

stání pro autobusy: 5

stání pro karavany, obytné vozy: 12

stání pro nákladní vozidla: 60

stání pro kontrolní stanoviště PČR: 1

stání pro nadrozměrné soupravy: 1

Předpokládaná cena stavby, kterou bychom chtěli letos zahájit a v příštím roce uvést do plného provozu, je 150,00 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email