Právě probíhá výběrové řízení na zhotovitele rozsáhlé rekonstrukce silnice I/2, průtahu Říčan u Prahy, ulice Černokostelecké. Jde o společnou investiční akci ŘSD s.p. a města Říčany. S ohledem na rozsah a náročnost projektu předpokládáme rozvržení prací do dvou stavebních sezon s uvedením rekonstruovaného úseku do provozu v příštím roce.

Jde o kompletní rekonstrukci stávající komunikace o délce cca 2,5 km včetně sousedících ploch a celkovou opravu kanalizačních řadů sloužících pro odvodnění komunikace. Opraveny budou chodníky, vodovodní řad včetně přípojek a opravy se dotknou i kanalizační stoky a přípojek vedoucích pod rekonstruovaným chodníkem.

Na posuzovaném úseku komunikace se vyskytuje dle provedené diagnostiky množství poruch zejména ve formě vysprávek, místních poklesů, příčných i podélných rozvětvených trhlin a kaveren, příčných deformací a hrbolů a potvrzena byla i přítomnost vody v podloží vozovky. Proto dojde k celkové výměně povrchu i podloží vozovky. Rekonstrukce systému odvodnění je pak nezbytná pro zamezení průsaků, to znamená i pro zlepšení únosnosti podloží vozovky.

Mimo jiné bude v rámci akce vybudován jeden nový a opraveno všech 11 přechodů pro chodce včetně jejich nového nasvětlení. Proměnou projde také veřejný prostor, tedy okrasná a doprovodná zeleň i parkovací místa.

Práce plánujme rozvrhnout do dvou navazujících etap, které si vyžádají omezení dopravy. První etapa je plánována v úseku Strašínská–Smrková. Návazná objízdná trasa povede přes ulice Smiřických, 5. Května a Olivova. Druhá etapa by měla proběhnout v úseku U Disku–Strašínská s objízdnou trasou přes ulice Říčanská, Politických vězňů a Smiřických.

Investorem stavby je ŘSD s.p. společně s městem Říčany. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je cca 357 milionů Kč bez DPH, z toho podíl města bude činit zhruba 31 %.

Print Friendly, PDF & Email