Na dálnici D5 u Rudné ve směru na Prahu aktuálně vyměňujeme starou, již nevyhovující protihlukovou stěnu za novou. Práce dopravu omezují pouze částečně. Rekonstrukce čeká také protihlukovou stěnu v opačném směru, u Drahelčic.

V těchto dnech se veškerá činnost soustřeďuje mezi km 5,1 a 4,4 ve směru na Prahu. Předmětem stavby je demolice stávající protihlukové stěny o výšce 4,0 m, dále dojde k částečnému rozšíření krajnice tak, aby bylo možné osadit podkladové panely, na kterých bude osazena nová mobilní protihluková stěna o výšce 6,0 m. Systém mobilní protihlukové stěny spočívá v použití uceleného systému betonových svodidel, ocelových sloupků a betonových poltivých panelů. Délka nové bariéry proti hluku bude 411 metrů a do provozu ji plánujeme uvést koncem tohoto měsíce.

Provoz práce omezují pouze částečně. Doprava je místem stavby vedena v běžném režimu 2+2 s tím, že ve směru na Prahu jsou jízdní pruhy zúžené a rychlost je snížena na 80 km/h maximálně.

Po dokončení protihlukové stěny u Rudné se práce přesunou na protilehlou stranu přes dálnici ve směru na Plzeň, kde vyměníme také protihlukovou stěnu u Drahelčic. I v tomto případě dojde ke kompletní výměně stávající protihlukové stěny o výšce 4,0 m za novou, která bude vysoká 6,0 m a dlouhá 556 m. Stavební operaci bychom v tomto případě rádi dokončili ještě před začátkem letních prázdnin.

Nové protihlukové stěny budou více reflektovat aktuální zatížení této oblasti hlukem z provozu na dálnici. Podle posledního sčítání dopravy projede těmito místy denně na 53 tis. vozidel, z toho cca 30% tvoří nákladní auta a kamiony.

Zhotovitelem vybraným formou veřejné soutěže je společnost ALGON a.s., která protihlukovou stěnu u Rudné rekonstruuje za 34,98 a u Drahelčic za 56,96 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email