Komplexní přestavba mimoúrovňové křižovatky Kosmonosy na dálnici D10 v km 46 pokračuje další fází. V těchto dnech se práce rozjely také ve středním dělícím pásu dálnice.

Právě tady teď probíhá vrtání pilot, pro základy mostních objektů, což má vliv na provoz. Střední dělící pás a levý jízdní pruh v každém směru, jak na Prahu, tak na Liberec je uzavřen a doprava je vedena pravým a odstavným jízdním pruhem které jsou zúženy, v režimu 2+2. Rychlost je snížena dočasným dopravním značením na 80 km/h maximálně.

Práce na přestavbě mimoúrovňové křižovatky pokračují také na jejich dalších částech a na stavbě, s ohledem na příznivé počasí, panuje čilý ruch. Mezi jinými probíhá dláždění koryta potoku, který se nachází v krajních partiích křižovatky, vedle sjezdové větvě od Liberce do Kosmonos. Zde rovněž dochází k budování nového a uceleného systému odvodnění. Pracuje se třeba také na výstavbě opěrné zdi.

Soupis činností daných harmonogramem je pro nadcházející týdny rozmanitý. V plánu je například demolice 2 stávajících propustků a výstavba nových, založení a provádění štětové stěny, pracovat se bude i na opěrách mostů, armování a bednění tubusu, či betonáži.

Nová mimoúrovňová křižovatka je navržena jako spirálovitá turbo-okružní. Její prstenec bude mít vnější průměr 140 m a bude dvoupruhový. Zaús­těno do něj bude celkem devět větví – jednosměrná výjezdová větev na D10 na Turnov, jednosměrná vjezdová větev z D10 od Turnova, obousměrná ze silnice I/38, jednosměrná výjezdová na D10 na Prahu, jednosměrná vjezdová z D10 od Pra­hy, obousměrná z průmyslové zóny a obousměrná z přeložky silnice I/16. Na tuto přeložku už jsme získali stavební povolení a její výstavbu plánujeme mezi lety 2025 – 7. Velké množství větví, které je potřeba do křižovatky zaústit, je navrženo propojením v okružní křižovatce vystavěné nad dálnicí D10.

Zhotovitelem je společnost EUROVIA CS a.s., která provádí práce za smluvených 736,85 mil. Kč bez DPH. Uvést stavbu do provozu bychom chtěli v létě příštího roku.

Print Friendly, PDF & Email