Právě jsme vyhlásili výběrové řízení na zhotovitele opravy bezmála devíti kilometrů jízdního pásu dálnice D5 ve směru na Prahu mezi Bavoryní a Karlovou Hutí. Rekonstrukce se dočká rovněž odpočívka Králův Dvůr, která se nachází na trase.

Předmětem veřejné zakázky je obnova obrusné, ložné a částečně i podkladní asfaltové vrstvy celého jízdního pásu dálnice D5 v km 19,850 – 28,841ve směru na Prahu. V km 22,513-25,520 se předpokládá i obnova cementové stabilizace. Zároveň dojde k obnově obrusné vrstvy na mostě ev. č. D5-035..2 a opravě čtyř mostů ev. č. D5-025..2, D5-026..2, D5-030..3 a D5-031..2, u kterých diagnostika prokázala vady.

Povrch vozovky je zasažen vysokým množstvím trhlin (síťových, podélných, příčných) v obou jízdních pruzích. Vozovka je ve vysoké míře opravována vysprávkami. Komfort jízdy snižují také vyjeté koleje, místy dochází k lokálním poklesům v oblastech síťových trhlin.

V rámci opravy dojde k výměně svodidel na krajnici za svodidla s vyšší zádržností, doplnění nevyhovujícího zádržného systému v místech nadjezdů a u hlásek SOS. Během akce je počítáno s lokální opravou kanalizace a obnovou vsakovacího příkopu v km 19,75, výměnou zábradlí a vybudování přístupového chodníku u hlásek SOS v km 23,7, 27,4 a 28,65.

Do projektu je zahrnuta také rekonstrukce odpočívky Králův Dvůr. Jedná se o přestavbu stávající dálniční odpočívky. Návrh respektuje hranice stávajícího silničního pozemku a vychází ze stávajícího výškového návrhu, který je lokálně upraven. Přestavba je navržena z důvodu navýšení kapacit parkovacích stání a zlepšení usměrnění dopravních proudů, čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu na odpočívce. Navržená stavba nemění způsob využití odpočívky a sama o sobě nemění dopravní zatížení, a proto není důvod předpokládat zásadní změnu vlivu stavby na její okolí. Součástí stavby je úprava a oprava dešťové kanalizace, úprava vodovodu, úprava silového vedení, přestavba veřejného osvětlení včetně zřízení dálkového dohledu, úprava sdělovacího vedení, úprava plynovodu a nové oplocení odpočívky.

V průběhu oprav předpokládáme pouze částečné omezení provozu s tím, že doprava bude vedena zúženými jízdními pruhy po té části dálnice, na které se zrovna nebude pracovat.

Odhadovaná hodnota veřejné zakázky činí 480 mil. Kč bez DPH a maximální doba pro zprovoznění byla stanovena na 182 kalendářních dní. Základní lhůta pro podání nabídky je ohraničena datem 3. 6. 2024.

Print Friendly, PDF & Email