V těchto dnech vrcholí přípravy k výměně protihlukové stěny na cca. 4. až 5. km dálnice D5 ve směru na Plzeň, u Drahelčic. Práce, které zahájíme na konci tohoto týdne, bude provázet částečné omezení provozu.

Předmětem stavby je demolice stávající protihlukové stěny, která už přestává odpovídat současné intenzitě dopravy o proměnné výšce 3,0 – 5,0 m, dále dojde k částečnému rozšíření krajnice tak, aby bylo možné osadit podkladové panely. Na těch bude osazena nová, mobilní protihluková stěna o výšce 4,0 m, konkrétně na úseku za mostem ev. č. D5-006..1 a o výšce 6,0 m  na úseku před mostem ev. č. D5-006..1. Systém mobilní protihlukové stěny spočívá v použití uceleného systému betonových svodidel, ocelových sloupků a betonových pohltivých panelů. Celková délka nové bariéry proti hluku bude 556 metrů.

Provoz na dálnici D5 bude omezen pouze částečně. Doprava bude místem stavby vedena v běžném režimu 2+2 s tím, že ve směru na Plzeň budou jízdní pruhy zúženy a rychlost snížena na 80 km/h maximálně. Přechodné dopravní značení upravující provoz v místě stavby plánujeme instalovat tuto neděli 19. května 2024 v dopoledních hodinách a následně pak zahájit práce na samotné protihlukové stěně. Žádáme motoristickou veřejnost o respektování přechodné úpravy provozu a prosíme o trpělivost.

Nová protihluková stěna bude více reflektovat aktuální zatížení této oblasti hlukem z provozu na dálnici. Podle posledního sčítání dopravy projede těmito místy denně na 53 tis. vozidel, z toho cca 30% tvoří nákladní auta a kamiony.

Zhotovitelem vybraným formou veřejné soutěže je společnost ALGON a.s., která protihlukovou stěnu u Drahelčic postaví za 56,96 mil. Kč bez DPH. Její uvedení do provozu předpokládáme koncem června.

Print Friendly, PDF & Email