Přestavba mimoúrovňové křižovatky na dálnici D10 v km 46 u Kosmonos zaznamenává další milník. Do provozu bude uvedena první komplexní část stavby, která je na Mladoboleslavsku aktuálně tou největší a nejsledovanější. V místě je nadále částečně omezena doprava.

První ucelenou částí, kterou koncem tohoto týdne uvedeme do provozu bude přímá sjezdová větev z dálnice D10 ve směru od Liberce do Kosmonos. Dlouhá je cca 600 metrů a je opatřena svodidly. Po pravé straně na příjezdu do Kosmonos byl vybudován nový systém odvodnění, který mimo jiné sestává z propustku a také nově vydlážděného koryta místní vodoteče.

Stavba nabírá velké tempo a je to znát na každém jejím metru. Na 50 dělníků si s jejími jednotlivými částmi pohrává každý den, jako s ohromnou stavebnicí. Momentálně je dokončováno 6 mostních pilířů ve středním dělícím pásu dálnice, zde se postupně buduje i hlavní kanalizační řad. Vedle toho se pracuje například na římsách opěrné zdi v rámci nájezdové větve na dálnici D10 od Kosmonos na Prahu nebo na základech vozovky po které se motoristé budou dostávat ve směru od Liberce na prstenec okružní křižovatky budované nad dálnicí.

Provoz na dálnici D10 zůstává nadále pouze částečně omezen. Veden je v režimu 2+2 zúžené jízdní pruhy a rychlostí sníženou na 80 km/h maximálně.

Nová mimoúrovňová křižovatka je navržena jako spirálovitá turbo-okružní. Její prstenec bude mít vnější průměr 140 m a bude dvoupruhový. Zaús­těno do něj bude celkem devět větví – jednosměrná výjezdová větev na D10 na Turnov, jednosměrná vjezdová větev z D10 od Turnova, obousměrná ze silnice I/38, jednosměrná výjezdová na D10 na Prahu, jednosměrná vjezdová z D10 od Pra­hy, obousměrná z průmyslové zóny a obousměrná z přeložky silnice I/16. Na tuto přeložku už jsme získali stavební povolení a její výstavbu plánujeme mezi lety 2025 – 7. Velké množství větví, které je potřeba do křižovatky zaústit, je navrženo propojením v okružní křižovatce vystavěné nad dálnicí D10.

Zhotovitelem je společnost EUROVIA CS a.s., která provádí práce za smluvených 736,85 mil. Kč bez DPH. Uvést celou stavbu do plného provozu bychom chtěli v létě příštího roku.

Print Friendly, PDF & Email