Na dálnici D8 v km 3 ve směru na Prahu právě modernizujeme odpočívku Klíčany. Motoristé se mohou těšit na komfortní stání pro osobní automobily s přístřeškem, nový mobiliář, chodníky i více zeleně, speciálně řidiči nákladních aut a kamionů pak na navýšení počtu odstavných stání o více než 100 %. Kvůli bezpečnosti silničního provozu a pracovníků stavby je odpočívka aktuálně zcela uzavřena.

Nutnost modernizace odpočívky vyvstala z aktuálních potřeb motoristické veřejnosti, především pak reflektuje stále častější kumulaci kamionové dopravy v blízkosti hlavního města. Podle posledního sčítání projedete tímto úsekem dálnice každý den bezmála 50 tisíc vozidel, přitom třetinu z toho tvoří nákladní doprava a kamiony.

Odpočívka byla původně budována spolu s dálnicí v 90. letech minulého století, a to v režii soukromých investorů. V době výstavby šlo o velkou odpočívku s vyšším počtem stání a čerpací stanicí. Dispozičně už dnes ale nevyhovuje zejména zvýšené poptávce po stáních pro nákladní vozidla. Z toho důvodu je v rámci rekonstrukce upravena dispozice tak, aby byly efektivněji využity volné plochy. Rozšíření tak proběhne v rámci stávajícího záboru od­počívky. V rámci rekonstrukce budou vyměněny všechny konstrukční vrstvy vozovek, chodníky, od­vodnění, veřejné osvětlení či dopravní značení.

Odpočívka je napojena na inženýrské sítě, kdy se předpokládá, že jak tato, tak protilehlá odpočívka budou mít společné zásobo­vání vodou a odvod splaškových vod. Napojení na elektřinu bude využito stávající. Nové veřejné osvětle­ní je realizováno pomocí LED svítidel. Odpočívka bude vybavena mobiliářem dle nových standardů. Sociální zázemí zůstane i nadále v místní čerpací stanici, jejíž poloha bude zachována.

Vozovky budou v místech stání pro nákladní vozidla cementobetonové, průjezdní komunikace pak asfaltové. Odpočívka bude vybavena telematikou pro sledová­ní obsazenosti. Stejně tak bude pomocí telematiky řešeno rozřazení do jednotlivých řad u vjezdů na od­počívku.

Původní stav parkovacích míst byl 88 pro osobní vozidla a 20 pro nákladní dopravu. Po modernizaci bude počet míst pro nákladní vozidla a kamiony navýšen na 54, pro osobní automobily bude k dispozici 39 míst, z toho 2 pro invalidy, zbudovány budou nově 4 parkovací stání pro autobusy, 2 pro karavany, obytné vozy či osobní vozidla s přívěsem a 1 kontrolní stání pro PČR.

Na místě už proběhla betonáž všech zamýšlených stání, rýsují se nové chodníky, postupně staví moderní gabionová stěna oddělující odpočívku od provozu na dálnici, upravuje se terén v okolí a připravuje se výsadba zeleně. V následujících dnech je v plánu pokládka asfaltových vrstev, či instalace nového osvětlení.

Zhotovitelem je společnost Strabag a.s., která provádí práce za smluvených 114,59 mil. Kč bez DPH. Uvést zmodernizovanou odpočívku do plného provozu plánujeme ještě před začátkem letních prázdnin.

Print Friendly, PDF & Email