V těchto dnech dokončujeme poslední přípravy opravy více než 5 km dlouhého jízdního pásu dálnice D6 směr Praha mezi Kamennými Žehrovicemi a Družcem. Práce, které plánujeme zahájit během léta, částečně omezí provoz na 44 dní.

Jedná se o opravu celého jízdního pásu dálnice ve směru na Prahu mezi km 19,1 až 24,5 v délce 5 400 m. Oprava D6 v uvedeném úseku bude zahrnovat zejména rekonstrukci vozovkového souvrství, obnovu nezpevněných krajnic, výměnu krajních svodidel a jejich doplnění. Součástí zakázky je rovněž obnova vodorovného a svislého dopravního značení, obnova odvodnění komunikace včetně rekonstrukce 5 propustků a 1 přesypaného mostu. Součástí zahrnuje i opravu mostu ev. č. 6-014A.2 na D6, přemosťujícího silnici III/2382 u obce Tuchlovice. Zároveň je předpokládáno kácení náletových dřevin.

Návrh opravy vozovky vychází ze závěrů diagnostického průzkumu. Při frézování musí být dbáno na skutečnost, že se v asfaltovém souvrství může nacházet geotextílie, která v případě nálezu musí být odstraněna, aby nedocházelo k další separaci vrstev. Současně je upozorňováno na skutečnost, že s ohledem na odstranění asfaltového souvrství dojde k ucelení šířek komunikace. Z daného důvodu se výměry frézování mohou výrazněji lišit od pokládaného souvrství.

Práce částečně ovlivní provoz. Předpokládá se vedení dopravy v režimu 2+1/0, tedy dvěma jízdními pruhy ve směru na Karlovy Vary a jedním jízdním pruhem ve směru na Prahu s tím, že rychlost bude snížena na 80 km/h a v místech přejedu středního dělícího pásu až na 60 km/h maximálně. Konkrétní opatření však budou ještě předmětem jednání uzavírkové komise a mohou doznat změny.

Zhotovitelem vybraným na základě veřejné soutěže je společnost SILNICE GROUP a.s., která z celkem osmi subjektů, které se tendru účastnily, podala nejvýhodnější ekonomickou nabídku a opravu provede za 97,23 bez DPH. Zahájení prací plánujeme koncem července, uvedení opraveného úseku do provozu pak během září.

Print Friendly, PDF & Email