Výměna protihlukové stěny u Drahelčic na dálnici D5 v km 4 – 5 směr Plzeň pokročila. Práce, které v posledních dnech nabraly velkou intenzitu, i nadále ovlivňují provoz pouze částečně.

Nová bariéra proti hluku je už z části na svém místě. V navazujících částech stavby jsou nadále osazovány podkladové panely a kovové profilové sloupky, do kterých jsou následně pomocí jeřábu osazovány jednotlivé segmenty protihlukové stěny. Tam kde je stěna už osazena započaly práce na chodníku k únikovým východům podél ní, ten je tvořen zámkovou dlažbou.

Předmětem stavby je demolice protihlukové stěny, která už přestává odpovídat současné intenzitě dopravy o proměnné výšce 3,0 – 5,0 m, dále dojde k částečnému rozšíření krajnice tak, aby bylo možné osadit podkladové panely. Na těch bude osazena nová, mobilní protihluková stěna o výšce 4,0 m, konkrétně na úseku za mostem ev. č. D5-006..1 a o výšce 6,0 m  na úseku před mostem ev. č. D5-006..1. Systém mobilní protihlukové stěny spočívá v použití uceleného systému betonových svodidel, ocelových sloupků a betonových pohltivých panelů. Celková délka nové bariéry proti hluku bude 556 metrů.

Provoz na dálnici D5 je nadále omezen pouze částečně. Doprava je místem stavby vedena v běžném režimu 2+2 s tím, že ve směru na Plzeň jsou jízdní pruhy zúženy a rychlost snížena na 80 km/h maximálně. Žádáme motoristickou veřejnost o respektování přechodné úpravy provozu a prosíme o trpělivost.

Nová protihluková stěna bude více reflektovat aktuální zatížení této oblasti hlukem z provozu na dálnici. Podle posledního sčítání dopravy projede těmito místy denně na 53 tis. vozidel, z toho cca 30% tvoří nákladní auta a kamiony.

Zhotovitelem vybraným formou veřejné soutěže je společnost ALGON a.s., která protihlukovou stěnu u Drahelčic staví za 56,96 mil. Kč bez DPH. Její uvedení do provozu předpokládáme do konce června.

Print Friendly, PDF & Email