Už zítra v sobotu 15. června 2024 bude uveden do provozu opravený téměř 2,5 km dlouhý úsek silnice I/16 mezi obcemi Obrubce a Obruby na Mladoboleslavsku. Končí tak omezení v podobě kyvadlového provozu. Drobné dokončovací práce už dopravu výrazněji ovlivňovat nebudou.

Smyslem celé stavební akce byla z velké části výměna asfaltové směsi v obrusné, ložní a podkladní vrstvě. Celková délka opravovaného úseku je přesně 2355 metrů, od začátku obce Obrubce ve směru od Mladé Boleslavi až za křižovatku silnice I/16 s místní komunikací propojující Obruby s Rohatskem. Rekonstrukce se dotkla i problémového místa na začátku obce Obrubce, kde docházelo k opakovaným propadům a poruchám komunikace. Tady byla kompletně vyměněna stávající konstrukce vozovky a týkalo se to i podloží v celkové tloušťce 1 metr. Vedle toho došlo k opravě systému odvodnění, vyčištění stávajících propustků a vpustí, doplnění krajnic a obnově vodorovného dopravního značení.

Rekonstrukce byla zahájena loni v září. Do zimní přestávky se podařilo opravit více než polovinu úseku. Od dubna letošního roku pak práce pokračovaly na zbylé části dlouhé cca 740 metrů, v místech od železničního přejezdu až po Obrubce.

Zhotovitelem je společnost SILNICE ČÁSLAV s.r.o., která práce provádí za smluvených 40,75 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email