Právě dokončujeme další z důležitých částí přestavované mimoúrovňové křižovatky na dálnici D10 v km 46 u Kosmonos. Jde o nájezdovou větev na dálnici od Kosmonos směr Praha.

Přibližně 250 metrů dlouhá komunikace opatřená jednou opěrnou zdí a svodidly dotvoří kompletní přímou nájezdovou větev na dálnici D10 od Kosmonos ve směru na Prahu. Dvě třetiny z ní byly vybudovány už o Velikonocích, zbytek, na který bude užito cca 100 tun asfaltové směsi, dokončujeme v těchto dnech. Kompletně hotovou nájezdovou větev chceme uvést do provozu do půlky července.

Celá stavba se mění doslova před očima. Pracuje se na podpůrné konstrukci mostu, na mostních křídlech, instalují se mostní ložiska. Ve středním dělícím pásu dálnice i nadále probíhá budování nového systému kanalizace.

Provoz na dálnici D10 zůstává nadále pouze částečně omezen. Veden je v režimu 2+2 zúžené jízdní pruhy a rychlostí sníženou na 80 km/h maximálně.

Nová mimoúrovňová křižovatka je navržena jako spirálovitá turbo-okružní. Její prstenec bude mít vnější průměr 140 m a bude dvoupruhový. Zaús­těno do něj bude celkem devět větví – jednosměrná výjezdová větev na D10 na Turnov, jednosměrná vjezdová větev z D10 od Turnova, obousměrná ze silnice I/38, jednosměrná výjezdová na D10 na Prahu, jednosměrná vjezdová z D10 od Pra­hy, obousměrná z průmyslové zóny a obousměrná z přeložky silnice I/16. Na tuto přeložku už jsme získali stavební povolení a její výstavbu plánujeme mezi lety 2025 – 7. Velké množství větví, které je potřeba do křižovatky zaústit, je navrženo propojením v okružní křižovatce vystavěné nad dálnicí.

Zhotovitelem je společnost EUROVIA CS a.s., která provádí práce za smluvených 736,85 mil. Kč bez DPH. Uvést celou stavbu do plného provozu bychom chtěli v létě příštího roku.

Print Friendly, PDF & Email