I/19 Ronov – Nové Dvory

I/19 Ronov – Nové Dvory

Celkem 9 nabídek jsme obdrželi v rámci výběrového řízení na zhotovitele opravy silnice I/19 v úseku mezi Ronovem n./S. a Novými Dvory, včetně průtahu obcí. 2815 metrů vozovky jsme původně plánovali opravit už v roce 2022, ale z důvodu souběhu dalších staveb a nutnosti...
D1 most ev. č. 075.1- oprava mostu

D1 most ev. č. 075.1- oprava mostu

Vybrali jsme zhotovitele opravy mostu ev. č. 075.1, který překlenuje silnici III. třídy přes hladinu vodní nádrže Švihov. Jedná se o tzv. dolní obloukový dálniční most u Vojslavic z let 1939-1950, který v době výstavby překlenoval údolí Želivky a byl plánován jako...
Pozor na začínající zimní období

Pozor na začínající zimní období

Střídání teplot kolem 0 C° je jedna z nejnebezpečnějších situací pro řidiče během začátku zimy. Přes den se teplota drží nad bodem mrazu v noci a k ránu pak klesá pod tento kritický bod. Stav vozovky, byť jen v krátkém lokálním úseku, může být pak skutečně z nenadání...
Poslední aktualizace mapy oprav v roce 2022

Poslední aktualizace mapy oprav v roce 2022

V Kraji Vysočina momentálně ještě pracujeme na posledních dvou větších opravách. Na silnici I/34 severovýchodním obchvatu Havlíčkova Brodu probíhá realizace protihlukových opatření. Ve Stříbrných Horách bude až do poloviny prosince omezen průjezd po silnici I/19 z...